keskiviikko 2. tammikuuta 2019

Sananen Pöljän kylän luonnonoloista ja asujaimistosta vuonna 1864-65. Osa I.

Eero Järnefeltin maalauksessa Heinäkuun päivä on tallentunut
tyypillinen savolainen kaskimaisema 1800-luvulta.


Nykyisen Siilinjärven ja Maaningan alueesta on säilynyt mielenkiintoinen kartta vuodelta 1864. Jo autonomisessa Suomessa tutkittiin järjestelmällisesti mahdollisia malmiesiintymiä. Tällainen tutkimusretkikunta oleskeli myös Pöljän kylällä.

Neljän miehen malminetsintäretkikunta lähti Kuopiosta heinäkuussa 1864 Maaningan kappaeliseurakunnan alueelle. Seurueeseen kuuluivat vuorihallituksen Suomen pohjoisen piirin vuorimestari Anders Ferdinand Thoreld ja apulaiset E.G. Gardberg, H.J. Werlander sekä Petter Kemiläinen. Seurueen reitti kulki Kurolanlahden, Maaningan ja Ruokoveden kautta Tavinsalmelle. Ryhmä tutki heinäkuun aikana nykyisen Maaningan kunnan alueita. Heinäkuun lopussa seurue asettui Pöljälle Lassilan taloon, Pöljä N:ro 2.[1]

W.W. Wilkmanin kuva itäsuomalaisesta harjumaastosta 1900-luvun alusta.
Pöljän kylän halki kulkee harjujuonne, joka kylän pohjoisosassa oli jyrkkä
ja liikkumistakin rajoittava. Oliko Kärängän harju näin kaluttu 1864?
Kylää halkoi jo 1700-luvun alkupuolella polkureitti Kuopio-Iisalmi-Kajaani suunnassa. Yhtenäinen harjumuodostelma loi luontevan kulkuväylän kylän läpi.[2] Vuoteen 1808 mennessä polusta oli muotoutunut virallinen, talonpoikien verotyönä hoidettu kärryillä ajettavissa oleva tie.[3] Pöljän talonpoikien rakennettava ja hoidettavana oli kaksi Pöljän joen ylittävää siltaa. Tie näyttäisi noudattelevan nykyista Pöljän Vanhatien ja Pysäkkitien linjausta. Se kulki Pöljänjärven ja Pitkäjärven välistä, haki hyvän hiekkapohjan Kärängänharjun kupeesta ja väisti höllyvät Kärängän suot ja rämeisen korven.

Thoreldin kartta on tehty malminetsinnän raportointia varten, mutta siihen merkitty varsin tarkkaan esimerkiksi kylän järvet, joet ja purot. Pöljänjärven matalat rannoilla oli laajat vesijättömaat. Voi olettaa, että kaikki rantakasvillisuus on otettu käyttöön ja rannat ovat avoimia. Pöljällä on ihminen vaikuttanut luonnon maisemaan jo 1500-luvulta alkaen, joten malmiretkikunta kohtasi kulttuurimaiseman. Kaskiviljely oli lyönyt leimansa luontoon.

Ensin kaskena, sitten peltona ja taas on metsä ottamassa omansa. Kokkosenmäen metsän kiviraunioita.
Voidaan olettaa, että Pöljän järven lähiympäristössä oli pieniä peltoviljelmiä. Peltoalan laajentaminen oli haastavaa, sillä maaperä on monin paikoin kovin kivistä. Kylän mäkien kaskiviljely oli houkuttelevaa, sillä vilja kasvoi tuhkasta ja maan muokkausta tarvittiin vähän. Kivet voi jättää sijoilleen, risukarhi kulki kevyesti kivikossa. Todennäköisesti kylän maisema oli varsin avara. Uuhimäki, Saarismäki, Kokkosenmäki olivat olleet jo pitkään kaskiviljelyn piirissä. Savon maisemaa luonnehtikin lehtipuuvaltaisuus, jonka kesäisiä päiviä luonnehtikin tauoton linnunlaulu.

Risukarhi kaskipellon kivikossa. Sonkajärvi.
I.A. Ekström, Varkauden museot.
Pienten kaskihalmeiden, metsittymään jätetyille kaskialoille nousseiden pensaikkojen ja lehtipuukasvustojen, valoisien hakametsien ja kyläaukeaan yhtyvien laidunketjujen vyöhyke välitti pehmeästi siirtymistä avarien rintapeltojen maisemasta korpimetsän pimeään umpimaisemaan.[4]
Peltojen takana olivat ahot ja eri ikäistä lehtipuumetsää. Kasken kiertoväli oli laskenut jopa 15-20 vuoteen, jolloin havumetsät eivät ehtineet uusiutua. Onkin sanottu, että kuusi valtalajina puuttui kylien läheisyydestä kokonaan.[5] On myös esitetty, että kookas, luonnollinen metsä puuttui ainakin kylien läheisyydestä kokonaan. Eräs matkailija kuvasi näkymiä Savossa päätieltä katsoen:
Niin kauas kuin silmä siintää ei matkamies päivän pitkän kulkiessaan näe mitään muuta kuin lepikoita ja vähäisiä koivumetsiä tai huonokuntoisia, kitumalla kasvavia vaivaismäntyjä.[6] Oliko Pöljällä pula pärepuusta, kuten aikalaiset väittivät? 

1860-luvun pöljäläiset käyttivät puuta valtavasti. Lämmitys, aitaus, asuminen ja tarvekalujen valmistus kuluttivat metsiä. Pisteaitaa rakennettiin kaskiviljelyjen ympärille, sillä karja laidunsi monin paikoin vielä vapaana metsissä. Pelllot oli aidattu ja ainakin osittain myös teiden varret. Isojako oli toki muuttanut laidunnuskäytäntöjä, mutta muutos oli hidas.

Kaskiväki levotauolla. Maaninka.
Kuva Ahti Rytkönen, Museovirasto.
Onkin sanottu, että puhuttaessa rautakaudesta tai pronssikaudesta, niin Savossa tulisi puhua puukaudesta, joka kesti esihistorialliselta ajalta 1900-luvun alkuun. Niin keskeinen raaka-aine puu oli pöljäläisillekin.

Hierinmylly, Varpasmaa, Maaninka.
Kuva Ahti Rytkönen, Museovirasto.
Kartasta voi nähdä, että kylällä oli kaksi myllyä, toinen vielä nytkin tuttu ja tiedossa oleva Pöljänmylly, mutta toinen myllynpaikka on jonkin verran yllättävä. Ylä-Hoikasta ja Ala-Hoikasta laskeutuu nykyisin aika vaatimaton puro Pitkäjärveen, jossa kuitenkin on jonkinlaista myllyä pyöritetty 1800-luvun puolivälissä. Läheinen pelto tunnetaan vieläkin Myllypeltona. 

Pitkänpuron myllynpaikka 2018.

Karjatalouden kannalta tärkeitä olivat niityt. Puustellin virkatalon asiakirjoista voi nähdä, että vuonna 1864 talolla oli kolme niittyä: Pitkänjoen, Nevan ja Hökösen niityt. Pitkänjoen niitty tunnetaan virkatalon asiakirjoissa myös Riitaniittynä (Ritanity) ja Jokiniittynä.[7] Ennen isojakoa niittyjen hyödyntäminen lienee ollut joskus riitaisaa, mutta vuonna 1864 nämä niityt oli selkeästi siirretty virkatalon omistukseen.

Riitaniitty 2016. 1800-luvulla niityn molemmin puolin oli varmaankin kaskettua lehtimetsää, hakamaita, avonaista maisemaa.
Kalastuksella lienee ollut jonkin verran merkitystä ruokataloudessa, mutta Pöljänjärvi ja Kevätön olivat matalia ja pieniä järviä. Pöljänjärvi oli syvimmilllään noin 6-7 metriä. Myös muut järvet olivat pieniä, mutta varmasti niistä ruokatalouteen jotakin saatiin. Vielä 1900-luvun puolella jokaisella Pöljänjärven rantatalolla oli oma nuotta.[8][1] Puustinen, Siilinjärven karboniittiesiintymän löytyminen. Geologi 5/2018.
[2] Wirilander, Savon historia III. Savo kaskisavujen kautena, 503
[3] sama, 521
[4] Linkola, Metsä kulttuurimaisemana. Silvia Fennica 1987/21
[6] sama
[7] Pöljän Pöljälän kuljettajan virkatalon asiakirjat. Kansallisarkisto. Kopiot Puustellin talon arkisto/Pekka Rautiainen.
[8] Ahti Rautiaisen haastattelu/ Aira Roivainen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti